Publicerad 2019-05-11

Hög andel korrekta utbetalningar – stickprovsundersökning vecka 48, 2018