Publicerad 2018-02-20

A-kassorna betalar ut 99,8 procent ersättning rätt – stickprovsundersökning vecka 38, 2017