Publicerad 2016-03-15

A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt – stickprovsundersökning vecka 38, 2015