Publicerad 2017-03-06

A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt – stickprovsundersökning vecka 38, 2016