Publicerad 2013-10-07

A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt – stickprovsundersökning vecka 46, 2012