Publicerad 2017-12-01

Sju av tio arbetslösa slår i a-kassetaket – Sveriges a-kassor vill se en årlig uppräkning av ersättningen

Vår senaste mätning visar att andelen underförsäkrade ersättningstagare är fortsatt hög – sju av tio personer som förlorar ett heltidsjobb får ut mindre än 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan.

– Taket måste höjas och indexeras för att a-kassan ska fungera som en effektiv omställningsförsäkring på sikt. Det håller inte att höja taket vart trettonde år, säger Melker Ödebrink, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Tidigare mätningar visar att andelen underförsäkrade ökar över tid, eftersom ersättningen från a-kassan inte följer löneutvecklingen. Innan den senaste höjningen 2015 låg ersättningen från a-kassan på samma nivå som försörjningsstödet.

– Arbetslösersättning är inte ett bidrag. Det är en försäkring och en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad. De personer i arbetskraften som under perioder är arbetslösa och utgör arbetskraftsutbudet har rätt till en rimlig ersättning, säger Melker Ödebrink.

Om mätningen

Vi följer upp hur stor del av a-kassornas ersättningstagare som får 80 procent av sin tidigare inkomst två gånger per år – vecka 6 och 35.

För frågor kontakta

Melker110x120

Melker Ödebrink
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-651 63 24
melker.odebrink@sverigesakassor.se