Publicerad 2015-10-21

1,5 miljoner saknar medlemskap i a-kassan

I dag är 69 procent av arbetskraften med i en a-kassa. Det är samma andel som 2008, trots att antalet medlemmar har ökat med 200 000 sedan dess.

Totalt står 1,5 miljoner personer i arbetskraften utan ett medlemskap i a-kassan, vilket är mer än dubbelt så många som för nio år sedan.