Publicerad 2017-01-01

Sveriges entreprenörers a-kassa går samman med Småföretagarnas a-kassa

Den 1 januari 2017 går Sveriges entreprenörers a-kassa samman med Småföretagarnas a-kassa (SMÅA). Du som är medlem behöver inte göra någonting, alla medlemskap flyttas över till SMÅA automatiskt. Kontakta 08-723 44 00 eller info@smakassa.se om du har frågor.