Vem kan få ersättning

Du måste uppfylla vissa villkor för att få ersättning från a-kassan. Här presenterar vi en förenklad bild av vad som gäller.

Fler kan få ersättning i coronatider

Under 2020 är det lättare att vanligt att få ersättning från a-kassan. Regeringen lättar upp villkoren och höjer ersättningen från a-kassan för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin. Nästa år gäller normala villkor och ersättningsnivåer, som du kan läsa om längre ner på den här sidan.

Läs mer om de tillfälliga reglerna här

Inkomstbaserad ersättning

Den inkomstbaserade ersättningen är upp till 80 procent av din tidigare lön och högst 20 000 kronor per månad före skatt. Den kan du söka om du

  • är medlem i en a-kassa och har varit det under de senaste tolv månaderna
  • har arbetat minst halvtid (80 timmar per månad) under sex av de senaste tolv månaderna
  • är arbetslös, anmäld på Arbetsförmedlingen och söker nytt jobb aktivt.

Grundersättning

Grundersättningen är upp till 8 000 kronor per månad före skatt, beroende på hur mycket du har jobbat tidigare. Den kan du söka om du

  • inte är medlem i en a-kassa eller har varit medlem mindre än tolv månader
  • har arbetat minst halvtid (80 timmar per månad) under sex av de senaste tolv månaderna
  • är arbetslös, anmäld på Arbetsförmedlingen och söker nytt jobb aktivt
  • är 20 år eller äldre.

Ingen ersättning

Du har inte rätt till ersättning om du aldrig har arbetat i Sverige eller om du inte har fått ihop minst 80 timmars arbete under sex av de senaste tolv månaderna.

Kontakta din a-kassa

Alla ersättningar vi nämner här är maxbelopp – alltså det du kan få som mest. Ersättningens storlek beror på hur mycket du har arbetat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem. Kontakta alltid din a-kassa om du vill veta vilken ersättning just du har rätt till.

Du får ersättning på samma villkor oavsett vilken a-kassa du är medlem i. Alla regler och ersättningsnivåer styrs av lagar, som politikerna bestämmer.

Hitta din a-kassa