Nyheter

Vi publicerar nyheter och pressmeddelanden när vi ger ut nya rapporter, när vi håller seminarier och när det kommer förslag eller nya regler som påverkar a-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen.

2023-01-19

Trots oroligare tider ligger antalet personer med ersättning från a-kassan på låga nivåer. Under 2022 fick drygt 227 000 personer ersättning från en a-kassa, vilket är en minskning på hela 27 procent jämfört med 2021. Det visar statistik som har sammanställts av Sveriges a-kassor.

– Det är positivt att se att arbetsmarknaden fortsatt varit stark under förra året trots oro i omvärlden, inflation och energikris. Samtidigt väntas arbetslösheten öka i år och därför är det klokt att se till att vara medlem i en a-kassa. Det är en billig försäkring för trygghet i arbetslivet, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

2022-12-07

A-kassornas IT-miljöer och system som varit stängda sedan i fredags öppnas igen under onsdagen.

Utbetalning av arbetslöshetsersättning, som ursprungligen skulle ha gjorts den 8 december, genomförs nu i stället nästa vecka tisdagen den 13 december.

Arbetet med att analysera och kontrollera alla system har bedrivits noggrant och metodiskt för att säkerställa att IT-systemen tryggt kan öppnas igen.

- Öppningen av systemen sker successivt, inte alla system samtidigt och inte för alla a-kassor samtidigt. Ambitionen är att öppna alla a-kassor senast under kvällen, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

När systemen har öppnats, kommer det därmed att vara möjligt för medlemmar som ansöker om ersättning att lämna in tidrapporter via Mina sidor hos a-kassan.

Utbetalning av arbetslöshetsersättning. Veckans utbetalning av arbetslöshetsersättning har tidigare flyttats fram från den ordinarie utbetalningsdagen som är torsdag.

På fredag den 9 december görs en utbetalning till en femtedel av ersättningstagarna. En extra utbetalningsdag är sedan planerad på tisdagen den 13 december så en större utbetalning kommer att göras.

2022-12-05

Fredagen den 2 december stängdes a-kassornas samtliga system ned efter att en misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident upptäckts.

Under dagen inledde Sveriges a-kassor en utredning tillsammans med driftleverantörer och andra experter för att minimera risken för konsekvenser och skador på systemen.

Analysen av incidenten fortgick under helgen men systemen var stängda fram till onsdag den 7 december vid 18-tiden då de öppnades upp igen.

Självklart har utbetalningen av arbetslöshetsersättningen till alla a-kassornas medlemmar högsta prioritet, men till följd av säkerhetsincidenten kommer det att göras med några dagars fördröjning.

Den utbetalning som skulle gjorts på 8 december kommer däremot tyvärr att skjutas upp.

Fredag den 9 december görs en utbetalning till en femtedel av ersättningstagarna. En extra utbetalningsdag är sedan inplanerad för en större utbetalning tisdagen den 13 december

2022-07-27

Under första halvåret i år har antalet medlemmar i a-kassan minskat med drygt 10 000 personer. Minskningen inleddes 2021, efter att fler än någonsin tidigare hade anslutit sig året innan under inledningen av coronapandemin när antalet medlemmar ökade med 270 000.

2022-06-22

Förtroendet för a-kassan ökar. Det visar en undersökning som gjorts av Kantar Sifo. 31 procent av de tillfrågade har ett högt förtroende, en ökning med 6 procentenheter sedan en motsvarande mätning vid samma period förra året.