Nyheter

Vi publicerar nyheter och pressmeddelanden när vi ger ut nya rapporter, när vi håller seminarier och när det kommer förslag eller nya regler som påverkar a-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen.

2019-06-11

A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med CSN, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut till arbetslösa. Sveriges a-kassors senaste stickprov visar att 99,9 procent av ersättningen betalades ut rätt under vecka 48 2018.

2019-04-26

Förra veckan släppte Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) en rapport som bekräftar att det finns skillnader i hur a-kassorna bedömer underrättelser om att arbetssökande bryter mot ersättningsvillkoren. Sveriges a-kassor välkomnar granskningen och efterlyser en utvärdering av sanktionsreglerna.

2019-04-16

I ljuset av en mer flexibel arbetsmarknad blir a-kassan allt viktigare. Hela sju av tio väljer i dag att vara medlemmar. Trots det finns det mer kvar att göra för att fler ska få tillgång till tryggheten i a-kassan, skriver Harald Petersson och Tomas Eriksson på Sveriges a-kassor.

2019-03-13

Vi har tagit fram ett helt nytt utbildningsmaterial om a-kassan för SFI-undervisningen. Tanken är att informera om vad som händer ifall man förlorar jobbet i Sverige och varför det är klokt att se över sitt ekonomiska skydd direkt när man kliver in på arbetsmarknaden.