Nyheter

Vi publicerar nyheter och pressmeddelanden när vi gör insatser för att sprida kunskap om a-kassan och när det kommer förslag eller nya regler som påverkar a-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen.

2023-09-18

Regeringen avser att föreslå att reformera arbetslöshetsförsäkringen, så att den baseras på inkomst av förvärvsarbete i stället för som i dag arbetad tid. Arbetslöshetsförsäkringen kan därmed bli mer ändamålsenlig och bättre bidra till omställning vid arbetslöshet.

2023-05-16

Under årets tre första månader fortsätter den utveckling som inleddes mot slutet av 2022 och antalet medlemmar i a-kassan ökar tydligt. Mer än 14 300 personer har blivit medlem i någon av a-kassorna under det första kvartalet i år.