Nyheter

Vi publicerar nyheter och pressmeddelanden när vi ger ut nya rapporter, när vi håller seminarier och när det kommer förslag eller nya regler som påverkar a-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen.

2019-12-03

Förra året var det endast 19 000 personer som gjorde slut på sina ersättningsdagar från a-kassan. Det motsvarar ungefär 8 procent av de totalt 232 000 personer fick ersättning från a-kassan under samma år, visar statistik som vi har sammanställt.

2019-06-11

A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med CSN, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut till arbetslösa. Sveriges a-kassors senaste stickprov visar att 99,9 procent av ersättningen betalades ut rätt under vecka 48 2018.

2019-04-26

Förra veckan släppte Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) en rapport som bekräftar att det finns skillnader i hur a-kassorna bedömer underrättelser om att arbetssökande bryter mot ersättningsvillkoren. Sveriges a-kassor välkomnar granskningen och efterlyser en utvärdering av sanktionsreglerna.

2019-04-16

I ljuset av en mer flexibel arbetsmarknad blir a-kassan allt viktigare. Hela sju av tio väljer i dag att vara medlemmar. Trots det finns det mer kvar att göra för att fler ska få tillgång till tryggheten i a-kassan, skriver Harald Petersson och Tomas Eriksson på Sveriges a-kassor.