Publicerad 2016-06-30

Regeringen utser ny generaldirektör för IAF

I dag utser regeringen Peter Ekborg till ny generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Han är i dag biträdande generaldirektör för Skolinspektionen och tillträder sin nya tjänst den 1 september 2016.