Publicerad 2022-07-13

Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2022:10)