Publicerad 2018-10-22

F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49)