Publicerad 2017-02-07

En känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79)