Publicerad 2012-05-08

I gränslandet – social trygghet vid gränsarbete i Norden (SOU 2011:74)