Publicerad 2020-06-04

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19