Remissvar

A-kassorna får möjlighet att yttra sig över regeringsförslag som rör arbetslöshetsförsäkringen genom oss. Här kan du läsa ett urval av våra remissvar och skrivelser.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018