Publicerad 2015-06-30

”Vi lever kvar i en förlegad syn på hur människor jobbar”

Arbetsmarknaden har förändrats. I dag driver en av tio eget företag – många av dem i kombination med en anställning. Lotta Finstorp (M) och Magnus Manhammar (S) är överens om att företagare och kombinatörer behöver få ett bättre skydd i arbetslöshetsförsäkringen. Här kan du se webbsändningen från vårt seminarium i Almedalen 2015.

Resan mot en bättre a-kassa har börjat – regeringen tog bort arbetslöshetsavgiften i januari 2014 och höjer a-kassetaket i september 2015. Men flera utmaningar återstår.

– Regelverket är krångligt och svårt att överblicka. I vanliga fall får man reda på villkoren när man tecknar en försäkring, men det är hart när omöjligt för a-kassorna att lämna förhandsbesked om vilken ersättning man kan få. Det är orimligt, säger Melker Ödebrink, kanslichef på SO.

“Fanns okunskap om företagare i utredningen”

Reglerna är särskilt komplicerade för personer som driver eget företag eller kombinerar företagandet med en anställning. Lotta Finstorp (M) är ledamot i socialförsäkringsutskottet och satt i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen i fyra år.

– Vi lever fortfarande i en förlegad syn på hur människor jobbar – vi utgår ofta från en heltidsanställd som inte driver företag. Därför gäller det att tänka nytt, och det tycker jag inte att vi lyckades med i socialförsäkringsutredningen fullt och fast. Det fanns en okunskap om företagarfrågor bland ledamöterna i utredningen, säger Lotta Finstorp (M).

– Jag delar Lottas syn när det gäller företagare och fortsätter gärna diskussionen, säger Magnus Manhammar (S).

Ser fram emot förslag efter remissrunda

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen lämnade sitt slutbetänkande till regeringen i mars 2015 och deras förslag är ute på remiss till den 17 augusti.

– Utredningen har många bra förslag som jag tycker att vi borde genomföra. Mina mål är att fortsätta höja a-kassetaket, att 80 procent får 80 procent av lönen när de blir arbetslösa, att medlemmarna som lämnade a-kassorna 2007 kommer tillbaka och att ingen ska behöva tacka nej till ett arbete på grund av krångliga regler i arbetslöshetsförsäkringen, säger Magnus Manhammar (S).

– Reglerna för pension och a-kassa måste ändras snabbt, och jag tror att det är ganska lätt. Vi ser att fler och fler jobbar längre upp i åldrarna och då kan vi inte ha ett socialförsäkringssystem som inte hänger med. Socialförsäkringsutredningens slutbetänkande är en bra plattform för att komma vidare, men stannar det nu så är jobbet helt bortkastat. Jag ser fram emot att remissförfarandet ska bli klart, säger Lotta Finstorp (M).

1,5 miljoner saknar medlemskap i a-kassa

SO:s kanslichef Melker Ödebrink berättade att det finns 1,5 miljoner människor i arbetskraften som inte är medlemmar i en a-kassa i dag. Samtidigt finns det 121 000 arbetslösa som varken får aktivitetetsstöd eller ersättning från a-kassan.

– Vi diskuterade hur man kan sänka tröskeln för att kvalificera sig för ersättning från a-kassan i socialförsäkringsutredningen och landade i att man kan ha ett inkomstvillkor i stället för att behöva jobba ett visst antal timmar. Vi måste även stärka legitimiteten i försäkringen genom att få fler att gå med i en a-kassa. Föräldrarna har en viktig del i det genom att visa för sina barn att ett medlemskap i a-kassan är lika självklart som en hemförsäkring, säger Lotta Finstorp.