Publicerad 2018-04-05

Hej a-kassa gör det enklare att välja

Att vara med i a-kassan är smart och ansvarsfullt. 70 procent av arbetskraften (3,7 miljoner) är redan med och kan få upp till 910 kronor om dagen om de blir av med jobbet. För att underlätta för dem som ännu inte valt a-kassa, har Sveriges a-kassor tagit fram sajten Hej a-kassa. Där får man hjälp att hitta den a-kassa som passar en bäst utifrån arbete eller utbildning.

– Hej a-kassa är en bra hjälp för alla som är nya på arbetsmarknaden. Där förklarar vi nyttan med arbetslöshetsförsäkringen och hjälper till att hitta de a-kassor som passar besökaren, säger Melker Ödebrink, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Det finns 27 fristående, opolitiska och icke vinstdrivande a-kassor. Samma ersättningsbelopp och regler gäller i a-kassorna – det som skiljer är deras verksamhetsområden och branschkunskap. Många fackförbund har valt att via fackmedlemskapet ge medlemmarna mer pengar vid arbetslöshet, i de fallen är a-kassornas försäkring grunden.

– Alla som arbetar borde vara med i a-kassan. Den är värdefull både när man är arbetslös och när man har jobb. Ersättningen gör att arbetslösheten inte behöver bli en ekonomisk kris, och den trygghet den ger gör att fler vågar byta jobb. Många vet inte att det är en laglig rättighet att få vara med i en a-kassa, och man vet inte heller att ersättningen består av 100 procent statsbidrag, säger Melker Ödebrink.

– För att vara fullt försäkrad i a-kassan behöver man betala medlemsavgiften i 12 månader och arbeta minst sex månader under medlemstiden. Den långa kvalifikationstiden gör att man behöver betala sin avgift hela arbetslivet – när det börjar gunga på arbetsplatsen eller arbetsmarknaden är det ofta för sent att gå med, säger Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare på Akademikernas a-kassa.

Vill du veta mer om varför det är viktigt att gå med i a-kassan tidigt? Besök hejakassa.se eller kom och prata med a-kassorna på Yrkeshögskolemässan i Örebro i dag klockan 10-18.