Forskningsråd

Vi har ett forskningsråd som håller seminarier och delar ut pris för att uppmärksamma forskning inom arbetslöshetsförsäkringens område sedan 2001.

Ledamöter

  • Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare Akademikernas a-kassa (ordförande)
  • Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör Akademikernas a-kassa (adjungerad sekreterare)
  • Bengt Furåker, professor Göteborgs universitet
  • Birgitta Nyström, professor Lunds universitet
  • Anders Ljungberg, enhetschef analysavdelningen Arbetsförmedlingen
  • Anne Grönlund, professor Umeå universitet
  • Per-Anders Edin, professor Uppsala universitet
  • Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor (adjungerad)

Finansiering

Vårt forskningsråd finansieras av en forskningsfond, som inrättades genom gåvor i samband med vårt 50-års jubileum 1996. Fondens syfte är att initiera, belysa och stödja forskning om regelverken inom arbetsmarknadspolitiken och särskilt arbetslöshetsförsäkringen och effekterna av dessa.