Forskningsråd

Vi har ett forskningsråd som håller seminarier och delar ut pris för att uppmärksamma forskning inom arbetslöshetsförsäkringens område sedan 2001.

Nominera till forskningspriset senast 31 maj

Känner du till forskare som har publicerat arbeten kopplade till arbetslöshet, arbetsmarknad eller arbetslöshetsförsäkringen under 2019-2021? Välkommen att nominera dem till vårt forskningspris. Prissumman än 75 000 kronor och kan fördelas mellan flera personer. Mejla arbetet och en motivering på högst två A4-sidor till info@sverigesakassor.se senast den 31 maj 2021. Pristagarna utses av ledamöterna i vårt forskningsråd.

Ledamöter

  • Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare Akademikernas a-kassa (ordförande)
  • Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör Akademikernas a-kassa (adjungerad sekreterare)
  • Bengt Furåker, professor Göteborgs universitet
  • Birgitta Nyström, professor Lunds universitet
  • Anders Ljungberg, enhetschef analysavdelningen Arbetsförmedlingen
  • Anne Grönlund, professor Umeå universitet
  • Per-Anders Edin, professor Uppsala universitet
  • Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor (adjungerad)

Finansiering

Vårt forskningsråd finansieras av en forskningsfond, som inrättades genom gåvor i samband med vårt 50-års jubileum 1996. Fondens syfte är att initiera, belysa och stödja forskning om regelverken inom arbetsmarknadspolitiken och särskilt arbetslöshetsförsäkringen och effekterna av dessa.