Forskningsråd

Vi har ett forskningsråd som håller seminarier och delar ut pris för att uppmärksamma forskning inom arbetslöshetsförsäkringens område sedan 2001.

Seminarium 23 maj

Fyra ledamöter från vårt forskningsråd höll varsitt föredrag om arbetsmarknadsfrågor på ett seminarium i Stockholm den 23 maj 2018. Se presentationerna här:

Bengt Furåker: Att förvärvsarbeta – mycket, lite eller inte alls
Åsa Löfström: Jämställdhet och ekonomisk tillväxt
Birgitta Nyström: Den kollektiva arbetsrätten och hur regleringen av den svenska arbetsmarknaden påverkas av EU

Ledamöter

  • Katarina Bengtson Ekström, föreståndare Akademikernas a-kassa (ordförande)
  • Håkan Gustavsson, prognoschef Arbetsförmedlingen
  • Birgitta Nyström, professor Lunds universitet
  • Bengt Furåker, professor Göteborgs universitet
  • Åsa Löfström, docent Umeå universitet
  • Walter Korpi, professor Stockholms universitet

Finansiering

Vårt forskningsråd finansieras av en forskningsfond, som inrättades genom gåvor i samband med vårt 50-års jubileum 1996. Fondens syfte är att initiera, belysa och stödja forskning om regelverken inom arbetsmarknadspolitiken och särskilt arbetslöshetsförsäkringen och effekterna av dessa.