Forskningsråd

Vi har ett forskningsråd som håller seminarier och delar ut pris för att uppmärksamma forskning inom arbetslöshetsförsäkringens område sedan 2001.

Seminarium: Privatiseringen i offentlig sektor och Arbetsförmedlingens roll

Den offentliga sektorn har genom åren minskat och privata aktörer har tagit över verksamheter som tidigare bedrivits av stat, regioner och kommuner. Vilka är de olika styrningsmodellerna? Och hur ser Arbetsförmedlingens verksamhet och arbetssätt ut utifrån att en del av arbetet tagits över av privata aktörer?

Välkommen till ett seminarium med Sveriges a-kassors forskningsråd om den offentliga sektorns utveckling och Arbetsförmedlingens arbete med privata aktörer. Dessutom får vi ta del av Arbetsförmedlingens färska arbetsmarknadsprognos för åren 2022-2023.

Deltagare

 • Bengt Furåker, professor emeritus i sociologi Göteborgs universitet
 • Petter Carolusson, chef för arbetsmarknadstjänster Arbetsförmedlingen
 • Anders Ljungberg, tillförordnad analyschef Arbetsförmedlingen

Tid och plats

Torsdagen den 16 juni 2022 klockan 10-12 på Humlegården konferens, Humlegårdsgatan 14, Stockholm.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet

Nominera till forskningspriset

Känner du till forskare som har publicerat aktuella arbeten kopplade till arbetslöshet, arbetsmarknad eller arbetslöshetsförsäkringen? Välkommen att nominera dem till vårt forskningspris. Prissumman än 75 000 kronor och kan fördelas mellan flera personer. Mejla arbetet och en motivering på högst två A4-sidor till info@sverigesakassor.se. Pristagarna utses vartannat år av ledamöterna i vårt forskningsråd.

Ledamöter

 • Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare Akademikernas a-kassa (ordförande)
 • Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör Akademikernas a-kassa (adjungerad sekreterare)
 • Bengt Furåker, professor Göteborgs universitet
 • Birgitta Nyström, professor Lunds universitet
 • Anders Ljungberg, enhetschef analysavdelningen Arbetsförmedlingen
 • Anne Grönlund, professor Umeå universitet
 • Per-Anders Edin, professor Uppsala universitet
 • Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor (adjungerad)

Finansiering

Vårt forskningsråd finansieras av en forskningsfond, som inrättades genom gåvor i samband med vårt 50-års jubileum 1996. Fondens syfte är att initiera, belysa och stödja forskning om regelverken inom arbetsmarknadspolitiken och särskilt arbetslöshetsförsäkringen och effekterna av dessa.