Publicerad 2019-04-23

Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10)