Publicerad 2024-04-09

Sveriges a-kassor svarar på remissen Ökad kontroll vid utbetalning från den statliga lönegarantin

Vi anser att det är positivt att kontroller ökar så att lönegaranti som betalas ut är korrekt. Läs hela remissvaret här.