Forskningsråd

Vi har ett forskningsråd som håller seminarier och delar ut pris för att uppmärksamma forskning inom arbetslöshetsförsäkringens område sedan 2001.

Ledamöter

  • Katarina Bengtson Ekström, föreståndare Akademikernas a-kassa (ordförande)
  • Håkan Gustavsson, prognoschef Arbetsförmedlingen
  • Birgitta Nyström, professor Lunds universitet
  • Bengt Furåker, professor Göteborgs universitet
  • Åsa Löfström, docent Umeå universitet
  • Walter Korpi, professor Stockholms universitet

Finansiering

Vårt forskningsråd finansieras av en forskningsfond, som inrättades genom gåvor i samband med vårt 50-års jubileum 1996. Fondens syfte är att initiera, belysa och stödja forskning om regelverken inom arbetsmarknadspolitiken och särskilt arbetslöshetsförsäkringen och effekterna av dessa.